Verslo konsultacijos 

Planuojate pradėti verslą Lietuvoje ir mąstote, kokią veiklos formą pasirinkti ar kokius veiksmus turite atlikti? Kokie pirmieji žingsniai apsisprendus? Konsultacijos verslo pradžios klausimais padės atsakyti į kylančius klausimus.

 

Teikiamos konsultacijos įmonių steigimo ir kitais verslo pradžios klausimais. Konsultacijų spektras platus – nuo juridinės formos pasirinkimo iki buhalterinės apskaitos organizavimo ar verslo dokumentacijos parengimo.

 

Teikiamos konsultacijos šiose srityse:

  • Verslo formos pasirinkimas (individuali veikla, įmonių teisinės formos, įmonių teisinių formų skirtumai,  privalumai ir tūkumai).
  • Verslo formos įregistravimas ir dokumentacija (įmonės registracijos adresas, įmonės steigimas internetu, įmonės steigimo dokumentai ir t.t.).
  • Verslo plano rengimas.
  • Mokesčių sistema, mokesčių planavimas ir optimizavimas.
  • Finansinė parama verslui ir finansavimo šaltiniai.
  • Reikalavimai gamybos srities verslui.
  • Reikalavimai transporto srities verslui.
  • Reikalavimai statybos srities verslui.
  • Reikalavimai paslaugų srities verslui.

 

Konsultacijos pradedant verslą ir perkeliant verslą į Lietuvą

Verslo vystymo konsultacijos

Dauguma verslų vystomi greitai besikeičiomis ir kokurencingomis sąlygomis. Todėl svarbu laiku atlikti teisingus sprendimus tam pasitelkiant reikalingos srities konsultacijas.

 

Teikiamos konsultacijos šiose srityse:

 

Bendrojo valdymo konsultacijos (valdymo konsultacijos). Teikiamos konsultacijos

 sprendžiant problemas, susijusias su pačiu konsultavimo objektu ir jo plėtros perspektyvomis. Proceso metu vertinama bendra organizacijos būklė ir ją supanti aplinka, identifikuojami organizacijos tikslai ir vertybių sistema, rengiama bendroji plėtros strategija. Taip pat gali būti rengiamos prognozės, sprendžiami klausimai, susiję su kliento filialų, skyrių ir naujų įmonių organizavimu, nuosavybės formos ar savininkų sudėties keitimu, turto, akcijų įsigijimu, organizacinės struktūros tobulinimu ir t.t. 

 

Administracinio valdymo (administravimo) konsultacijos. Teikiamos konsultacijos sprendžiant tokias problemas, kaip bendrovių formavimas ir registracija, banko sąskaitų atidarymas, biuro darbo organizavimas, duomenų apdorojimas, administracinės kontrolės sistema ir t.t.. Pagrindinė proceso užduotis – optimizuoti organizacijos valdymą, paskirstant funkcijas tarp skyrių ir padalinių, optimizuojant valdymo lygių sistemą, sistemizuojant darbo drausmės reguliavimą,  raštvedybos sistemos tvarkymas, biurų ir jų įrangos planavimas ir t.t.

 

Finansų valdymo ir planavimo konsultacijos. Teikiant konsultacijas atliekama įmonės finansinė analizė. Atsižvelgiant į atliktą analizę ir kliento poreikius, gali būti rengiamos finansavimų būdų rekomendacijos, sudaromos programos investicijoms pritraukti, rengiamos strategijos įmonės mokumui atkurti ar pagerinti ir įmonės finansiniams srautams valdyti. Atsižvelgiant į kliento poreikius gali būti teikiamos konsultacijos mokesčių planavimo ir optimizavimo, buhalterinę apskaitos organizavimo, kreditų sutarčių, draudimo paslaugų įsisgijimo klausimais, rengiamos įmonės ar turto pardavimo/įsigijimo strategijos. Pagrindinės šio proceso užduotys yra ieškoti finansinių išteklių šaltinių, vertinti ir didinti einamąjį organizacijos veiklos finansinį efektyvumą, stiprinti organizacijos finansinę būklę ateičiai.