Kiekvienam pradedančiam verslą ar verslą pertvarkančiam verslininkui aktualūs klausimai, kokią verslo formą pasirinkti, kokie kiekvienos verslo formos pranašumai, skirtumai ar trūkumai? Kokia verslo forma atitinka mano verslo specifiką ir poreikius?

 

Įmonių tipai, kuriuos galite pasirinkti Lietuvoje:

 

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, jos nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas).

 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, jos akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas.

 

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

 

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.

 

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

 

 

Kokią verslo formą pasirinkti?

Įmonės registracijos adresas

Kokios paskirties patalpose galima registruoti įmonę?

 

Jūsų įsteigta įmonė gali būti registruojama įvairių paskirčių patalpose. Patalpos gali būti gyvenamosios, komercinės bei kitos paskirties. Svarbiausias reikalavimas, kad patalpos, kuriose registruojama įmonė, turėtų unikalų „Registrų centro“ suteiktą numerį. Įmonei suteiktas fizinis adresas yra įtraukiamas į registruotų įmonių informacinę sistemą, juo siunčiama ir korespondencija, tad būtinos realiai egzistuojančios patalpos.

 

Kokie dokumentai reikalingi registruojant įmonės adresą?

 

Pagal teisės aktų reikalavimus, norint registruoti įmonę tam tikru adresu, reikalingas tų patalpų savininko sutikimas. Jei įmonė registruojama fiziniam asmeniui priklausančiose patalpose, būtina pateikti notaro patvirtintą raštišką savininko sutikimą. Tuo atveju, jei patalpos priklauso daugiau nei vienam savininkui, taip pat būtini visų jų parašai. Tais atvejais, kai registracijos adresu nurodytos patalpos priklauso juridiniam asmeniui, būtinas ne tik turto savininko, bet ir įmonės vadovo sutikimas (jo pas notarą tvirtinti nereikia, pakanka įmonės antspaudo). Su papildomais sunkumais galite susidurti dar ir tuo atveju, jei registracijai pasirinkote patalpas, kurios yra įkeistos bankui (paimta paskola pirkimui). Tokiu atveju būtinas ir banko sutikimas patalpas naudoti įmonės veiklai. Notarinis sutikimo patvirtinimas nereikalingas, kai įmone steigiat elektroniniu būdu - tokiu atveju patalpų savininkas gali patvirtinti sutikimą elektroniniu parašu. 

 

Įmonės adreso registravimas steigiant įmonę internetu

 

Jei nusprendėte įmonę steigti internetu, notaro ar įmonės antspaudu patvirtinti dokumentai negalioja. Patalpų savininko sutikimas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu. Pažymėtina, kad steigiant įmonę internetu, įmonės negalite registruoti bankui įkeistose patalpose.

 

Kaip vyksta įmonės registracijos adreso keitimas?

 

Tais atvejais, kai įmonės įstatuose nenurodėte buveinės adreso, įmonės adreso keitimo procesas bus nesudėtingas. VĮ „Registrų centrui” turėsite pateikti jau minėtą patalpų savininko raštišką sutikimą bei akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtintas sprendimas keisti adresą, protokolą. Atvejais, kai įmonė įsteigta iki 2010 metų ir įstatuose buvo reikalaujama nurodyti registracijos adresą, procesas bus sudėtingesnis. Norint pakeisti įmonės adresą, reiks keisti įmonės įstatus (keičiant įstatus šaukiamas Visuotinis susirinkimas, tvirtinantis naują įstatų redakciją). Nauja įstatų redakcija turi būti tvirtinama notaro ir pristatyta “Registrų centrui”.